Jarabee | Veiligheid

Veiligheid is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder jaar worden ruim 100.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling of seksueel geweld. Het Expertiseteam Kindermishandeling, Seksueel misbruik en Huiselijk geweld (KSH) van Jarabee heeft als doel de veiligheid van kinderen binnen en buiten de organisatie te verbeteren. Dat doen ze door consultatie, training en advies, gericht op preventie en behandeling. De Meldcode vormt de basis voor de aanpak van het Expertiseteam KSH.

Meer informatie: www.jarabee.nl